Οικογενειακές διακοπές

Πευκοχώρι

Η Χαλκιδική είναι περιοχή της Μακεδονίας και γεωγραφικά αποτελεί την απόληξη της Κεντρικής Μακεδονίας στο Αιγαίο πέλαγος. Επίσης η Χαλκιδική είναι το πιο στραμμένο στη θάλασσα τμήμα της Μακεδονίας. Αυτή η χαρακτηριστική μορφολογία της που καταλήγει σε τρεις επιμήκεις χερσονήσους, γνωστές και ως ῾῾πόδια῾῾ την κάνει την πιο μεσογειακή περιοχή στην Μακεδονία. Αν είστε λάτρεις